Bio ochrana

Bio ochrana, ako technický termín, popisuje sériu činností, ktoré je nutné vykonávať ako prevenciu pred napadnutím farmy infekčnými organizmami. Dobrý program bio bezpečnosti predstavuje účinný spôsob znižovania rizika prepuknutia choroby a šírenia nákazy medzi zvieratami a zo zvierat na človeka.

Jednoduché a rýchle režimy čistenia a sanitácie sú srdcom každého programu bio bezpečnosti. Aby bol takýto program účinný, vytvára sa samostatne pre každú farmu podľa špecifických požiadaviek farmy a vyžaduje si dôkladnú analýzu situácie a individuálnych podmienok. Skúsenosti spoločnosti Ecolab v tejto oblasti predstavujú cennú podporu pri vytváraní takýchto programov. Spoločne s našou špecializovanou distribučnou sieťou sme schopní rýchlo navrhnúť program, vyškoliť vašich zamestnancov a zrealizovať ochranu, akú potrebujete.

Back to Top