Riešenia spoločnosti Ecolab pre intervenciu pri chorobách dobytka sú navrhnuté tak, aby pomáhali farmárom realizovať účinné profesionálne opatrenia bio ochrany, ktoré zastavia prenos choroby a minimalizujú krížovú kontamináciu v prostredí farmy.

Spoločnosť Ecolab na tento účel poskytuje farmárom komplexný hygienický program vrátane pokynov na identifikáciu a elimináciu možných vektorov patogénu. Na základe skúseností našej spoločnosti a vhodných hygienických odporúčaní si farmári môžu navrhnúť svoj vlastný program riadenia bio ochrany. Minimalizovanie rizika vystavením sa zdrojom infekcie vyžaduje vynikajúce zvládanie manažmentu prostredia, dobrú hygienu priestorov a prísnu kontrolu potencionálnych nosičov nákazy, ako sú ľudia, dopravné prostriedky a zariadenia.

Hlavným cieľom čistenia a dezinfekcie je znížiť infekčný tlak a zabrániť patogénom, aby prenikli na farmu. Spoločnosť Ecolab ponúka špičkové hygienické riešenia zahrňujúce najmodernejšie technológie, ktoré riešia individuálne požiadavky v rámci rôznych oblastí aplikácie.

 

Back to Top