Čistenie, dezinfekcia a starostlivosť o lekárske nástroje

Spoločnosť Ecolab poskytuje jednoduché, vyvážené riešenia pre každý krok postupu čistenia a dezinfekcie lekárskych nástrojov, a to pre ručné aj automatizované postupy. Vďaka použitiu našich patentovaných aktívnych látok PerOxyBalance® a Glucoprotamin®, naše produkty poskytujú:  

  • Vysokú mieru kompatibility s materiálmi, vďaka ktorej sa dosahuje úspora času pri triedení nástrojov, nižšie náklady súvisiace s výmenou a znížením množstva produktov, ktoré je treba objednávať a skladovať;
  • Čistenie a dezinfekciu s rýchlym nástupom účinku, ktorý skracuje dobu potrebnú na dosiahnutie opätovnej použiteľnosti nástrojov;
  • Biologickú odbúrateľnosť a neutrálnu hodnotu pH, ktoré prispievajú k bezpečnosti užívateľa a ochrane životného prostredia.
Back to Top