Čistenie na mieste (CIP)

Niektoré zariadenia je možné vyčistiť iba na mieste - z prevádzkových dôvodov ich nie je možné rozobrať, ale zároveň sa vyžaduje ich pravidelné čistenie a sanitácia. Takzvané CIP operácie sú teda základnou časťou celkového režimu hygieny v potravinárskych závodoch a pri výrobe nápojov. Jedná sa o najviac používaný systém automatického čistenia. Avšak s rastúcou cenou vody a energií, ako aj stále náročnejšími plánmi výroby, narastá potreba prehodnotiť tieto postupy z hľadiska efektivity. Stále viac zákazníkov požaduje riešenia vedúce k zníženiu spotreby a minimalizácii času potrebného na nutnú odstávku pri súčasnej maximalizácii produktivity.

Spoločnosť Ecolab má v tejto oblasti rozsiahle skúsenosti. Naše nové špeciálne programy kombinujú CIP diagnostiku so špičkovými nástrojmi optimalizácie. Výsledkom sú najmodernejšie CIP operácie. Nové a vylepšené chemické postupy prinášajú hmatateľné výhody oproti tradičným detergentom a v mnohých prípadoch predstavujú vyšší štandard čistenia pri kratšom čase s oveľa menšou spotrebou energií.

CIP v potravinárstve, mliekarenstve a vo výrobe nápojov

Náročné konkurenčné podmienky a stále sa zvyšujúce ceny vody a energií sú významným činiteľom podporujúcim optimalizáciu CIP procesov v potravinárstve, mliekarenstve,...

CIP vo farmaceutickej výrobe, kozmetike a biotechnológii

Postup čistenia na mieste si v súčasnosti získava stále väčšiu obľubu vo farmaceutickom priemysle, vo výrobe potravinových doplnkov, kozmetiky a ďalších aktívnych...

Optimalizácia CIP

V súčasnosti sa CIP procesy často realizujú na základe praktických skúseností, väčšinou s veľkými bezpečnostnými rezervami týkajúcimi sa času a použitej koncentrácie.
Back to Top