CIP vo farmaceutickej výrobe, kozmetike a biotechnológii

Čistota a bezpečnosť

Postup čistenia na mieste si v súčasnosti získava stále väčšiu obľubu vo farmaceutickom priemysle, vo výrobe potravinových doplnkov, kozmetiky a ďalších aktívnych zložiek. V týchto prevádzkach sa používa celý rad zariadení, ako sú fermentačné nádoby, skladovacie nádrže, reaktory, potrubie alebo vzduchotechnika, ktorá sa čistí špeciálne navrhnutými CIP programami s automatizovanými systémami riadenia. CIP program zaručuje ľubovoľnú opakovateľnosť čistiacich cyklusov, stabilné výsledky a súlad s príslušnými normami a predpismi pre danú oblasť. Kombinácia vhodných CIP procesov s účinnými chemikáliami, ako je napríklad produktový rad Ecolab P3 – Cosa, zaručuje plne vyhovujúci proces čistenia s optimálnou účinnosťou a bezpečnosťou produktu.

Back to Top