Optimalizácia CIP

V súčasnosti sa CIP procesy často realizujú na základe praktických skúseností, väčšinou s veľkými bezpečnostnými rezervami týkajúcimi sa času a použitej koncentrácie. Bez dostatočnej kontroly a monitorovania čistiacich režimov, CIP procesy často bežia s vyššou spotrebou chemikálií a vody, rovnako ako aj s dlhším časom čistenia.

K automatickým CIP systémom sa často pristupuje ako k „čiernym skrinkám“. Avšak súčasťou riadiacich systémov už môžu byť aj monitorovacie nástroje. Operátori možno nemajú čas alebo potrebné know how pre optimalizáciu postupov a časových rozvrhov. Monitorovanie hygieny a optimalizačné nástroje spoločnosti Ecolab pomáhajú znižovať náklady a zvyšovať udržateľnosť pri súčasnom zachovaní bezpečných podmienok CIP. Skúsení špecialisti spoločnosti Ecolab môžu optimalizovať vaše CIP systémy na základe starostlivej analýzy súčasných operácií, s plnou dokumentáciou a prehľadným spôsobom. Postupne vám tak poskytneme naše odporúčania na optimalizovanie podmienok čistenia a dezinfekcie a zároveň s tým, aj vhodné produkty podľa vašich potrieb. Kombinovaný prístup vedie k preukázateľnému zefektívneniu výroby a zvýšeniu udržateľnosti procesov.

Back to Top