Dezinfekcia povrchov

Ecolab vyvíja, vyrába a predáva dezinfekčné prostriedky, ktoré vám pomáhajú zaisťovať najvyššie štandardy hygieny povrchov pri výrobe potravín a nápojov, v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, kuchynských prevádzkach, stravovacích prevádzkach a podnikoch s rýchlym občerstvením, ako aj v sektore poľnohospodárstva.

Ecolab sa v tejto oblasti systematicky zameriava na výskum a inovácie. Ponúka produkty, ktoré sú v súlade s aktuálnymi predpismi o biocídnych produktoch a nariadením REACH. Okrem toho systematicky generujeme interné a nezávislé dáta o účinnosti našich produktov proti špecifickým organizmom podľa individuálnych potrieb našich zákazníkov.

Dezinfekcia je veľmi dôležitá súčasť celkového programu hygieny. Na dosiahnutie požadovaných a nákladovo efektívnych štandardov hygieny je však nevyhnutné aplikovať celkový program hygieny, vrátane účinných čistiacich prostriedkov, riadených a zdokumentovaných procesov, školení personálu a monitorovacích systémov.

Prosím vyberte si oblasť záujmu jedného z odkazov.

Back to Top