Ecolab ponúka dezinfekčné prostriedky pre všetky typy aplikácií, napr. CIP, COP a manuálnu aplikáciu, ktoré sú vhodné pre použitie v  potravinárstve, mliekarenstve a nápojovom priemysle. Produkty sú v súlade s príslušnou národnou a nadnárodnou legislatívou. Okrem toho sú registrované rôznymi inštitúciami, ako napr. DEFRA a rôzne maloobchodné a priemyselné akreditačné systémy.

Dezinfekcia povrchov prichádzajúcich do kontaktu s potravinami je kľúčovou požiadavkou vo všetkých programoch priemyselnej hygieny, ktoré sú súčasťou požiadaviek Správnej hygienickej praxe (GHP), vyžadovanou smernicami Rady (EC) č. 852/2004 a 853/2004. Použitie a aplikáciu dezinfekčných prostriedkov upravuje rad špecifických noriem, ako napr. Smernica o biocídnych produktoch (BPR) a mnoho ďalších predpisov a postupov (napr. Smernica V5 Britského globálneho potravinárskeho konzorcia).

Samotná dezinfekcia, finálny krok v programe hygieny, závisí od množstva  premenných:

  • Efektivita predchádzajúcich krokov v programe čistenia
  • Metóda a účinnosť aplikácie produktu
  • Výber použitého dezinfekčného prostriedku
  • Následné činnosti po dezinfekcii v závode, ktoré môžu viesť k opakovanej kontaminácii
Back to Top