Minimalizovanie rizika pri vystavení zdrojom infekcie vyžaduje dôkladný manažment prostredia, dôsledné dodržiavanie hygieny v stajniach a priestoroch pre zvieratá, ako aj prísnu kontrolu potenciálnych nosičov, ako sú ľudia, vozidlá a vybavenie.
Ecolab ponúka celý rad dezinfekčných prostriedkov určených na zabránenie prenosu choroby a minimalizovanie krížovej kontaminácie v poľnohospodárskom prostredí.

Samotná dezinfekcia, finálny krok v programe hygieny, závisí od množstva  premenných:

  • Efektivita predchádzajúcich krokov v programe čistenia
  • Metóda a účinnosť aplikácie produktu
  • Výber použitého dezinfekčného prostriedku
  • Následné činnosti po dezinfekcii v závode, ktoré môžu viesť k opakovanej kontaminácii
Back to Top