Hygiena personálu a pracovného prostredia

V potravinárskom a nápojovom priemysle je potravinová bezpečnosť na prvom mieste. Potravinová bezpečnosť predstavuje vrchol kombinovaných hygienických zásahov, vždy uskutočňovaných profesionálne a systematicky. V potravinovej bezpečnosti neexistujú kompromisy.

Účinný manažment hygieny personálu je kľúčovým komponentom potravinovej bezpečnosti. Vzhľadom na to, že objem fyzických interakcií je veľmi vysoký, jedná sa pravdepodobne o najkritickejšie body hygienickej intervencie vo výrobnom prostredí. Prenos patogénov z ľudského nosiča je pravdepodobnejší ako iná forma krížovej kontaminácie.

Náš sortiment produktov zahrňuje funkčné a účinné hygienické slučky, ktoré kombinujú umývanie rúk, dezinfekciu a čistenie obuvi s mechanizmom kontroly vstupu. Ponúkame nástenné dávkovače, ktoré umožňujú úsporné a presné dávkovanie celého radu prostriedkov na umývanie a dezinfekciu rúk, ako aj ďalších produktov určených na starostlivosť o ruky. Program podnikovej hygieny firmy Ecolab je zameraný na dosiahnutie najvyšších možných štandardov potravinovej bezpečnosti. Analyzujeme, konzultujeme, názorne prezentujeme, dodávame. Naše programy navrhujú profesionáli pre profesionálov tak, aby splnili požiadavky čo najširšej škály priemyselných aplikácií. S Ecolabom ako partnerom budete mať prístup ku kombinácii overených technológií, aplikovanej chémie a špičkovej odbornosti, ktoré boli vyvíjané a vytvárané špeciálne pre priemysel výroby potravín a nápojov.

Back to Top