Hygiena podmienok plnenia - úplná nevyhnutnosť pre modernú výrobu nápojov

Zákazníci v súčasnosti preferujú čerstvé nápoje bez konzervácie. Okrem toho sú stále zvedavejší a radi objavujú nové chute. Nové nápoje, často nesýtené a citlivé z hľadiska svojho zloženia, sú náročnejšie na mikrobiologickú ochranu pri výrobe a aj pri procese plnenia. Aseptické plnenie a balenie, a aj hygienické plnenie na konvenčných linkách je teraz supermoderným technologickým umením. Oba procesy sa uskutočňujú za studena bez dodatočnej tepelnej úpravy. Linky plniace pri týchto podmienkach, musia spĺňať špecifické a značne sprísnené hygienické podmienky.

Tieto plniace linky musia pracovať so správnym vybavením, pretože iba s ním môžu zaručiť hygienické prostredie plnenia. Skúsenosť z praxe ukazuje, že toto nie je jediná požiadavka. Možno ešte dôležitejšou požiadavkou je mať k dispozícii správny protokol na udržiavanie liniek v čistote a správny hygienický program pre čistenie a dezinfekciu. Materiálová kompatibilita, účinná likvidácia nežiaducich organizmov a nekontaminácia sú aspekty, ktoré je nutné zohľadniť pri optimalizácii hygieny plnenia.

Spoločnosť Ecolab disponuje skúsenosťami, portfóliom a profesionálnymi nástrojmi optimalizácie, takže vám môže pomôcť udržiavať vašu linku v požadovanom stave pre plnenie moderných nápojov.

Back to Top