Požiadavky na výrobu, zvyšovanie prevádzkovej efektivity a nevyhnutnosť minimalizovať včas odstávky vyvolávajú nutnosť častých kontrol prevádzky medzi jednotlivými šaržami alebo výrobnými periódami. V tomto prostredí je dobrý manažment hygieny nevyhnutným predpokladom toho, aby procesy čistenia a všetky ostatné faktory prispievali k stabilnému a efektívnemu zaisteniu bezpečnosti potravín.

I viditeľne čisté povrchy môžu byť prekvapivo silne kontaminované zostatkovým znečistením. Prítomnosť alergénov alebo zvyškov potravín, ktoré spôsobujú rýchly rozvoj mikróbov, môže závažne ovplyvniť kvalitu a integritu hotového výrobku, rovnako ako aj bezpečnosť zdravia spotrebiteľa.

Riešenie monitoringu hygieny spoločnosťou Ecolab zvyšuje potravinovú bezpečnosť ako súčasť celkovej stratégie, ochrany značky, poskytuje okamžitú odozvu a monitoring pre programy kvality a kritických bodov (HACCP). Spoločnosť Ecolab zaisťuje rýchly monitoring hygieny dostupný všetkým spracovateľom bez ohľadu na ich veľkosť, možnosti alebo technické zázemie.

Back to Top