Hygiena vonkajších plôch a povrchov

V potravinárskej výrobe sa stretávame s množstvom hygienických problémov. Najrôznejšie výrobné procesy a zariadenia produkujú veľké množstvo odolných nečistôt. Vonkajšie povrchy, výrobné zariadenia a povrchy prichádzajúce do kontaktu s potravinami musia byť po skončení výrobného procesu dôkladne vyčistené a dezinfikované. To sa zvyčajne uskutočňuje nízkotlakovým peniacim zariadením s vhodnými čistiacimi a dezinfekčnými prostriedkami.

Úspech alebo neúspech okrem iného závisí aj od správnej kombinácie výrobkov so špeciálnym zložením a od správneho použitia dávkovacích a aplikačných zariadení, používaných v hygienickom procese pri súčasnom zaškolení a poskytnutí dokumentácie našimi odbornými poradcami.

Náš systematický prístup zahrňuje identifikáciu nedostatkov v hygiene otvorených povrchov, produktov pre monitoring a kontrolu hygieny, rovnako ako unikátny systém riadenia hygieny, ktorý sleduje a hlási všetky hygienické zásahy v rámci závodu alebo v celej spoločnosti - kombinácia, ktorá zaručuje implementáciu najvyšších hygienických štandardov a efektivity výroby.

Back to Top