Nároky na výrobu, procesnú efektivitu a potreba minimalizovať nutné odstávky predpokladajú časté revízie otvorených spracovávacích liniek medzi výrobnými periódami. V tomto prostredí je dobrý manažment hygieny nevyhnutný na zabezpečenie, aby čistiace procesy a všetky ostatné faktory prispievajúce k bezpečnosti potravín fungovali stabilne a efektívne.

I viditeľne čisté povrchy môžu byť prekvapivo silne kontaminované zvyškovým znečistením. Prítomnosť alergénov alebo zvyškov potravín, ktoré spôsobujú rýchly rozvoj mikróbov, môže závažne ovplyvniť kvalitu a integritu hotového výrobku, rovnako ako aj bezpečnosť zdravia spotrebiteľa.

Riešenie monitoringu hygieny firmou Ecolab zvyšuje potravinovú bezpečnosť ako súčasť celkovej stratégie ochrany značky, poskytuje okamžitú odozvu a monitoring pre programy kvality a kritických bodov (HACCP). Ecolab zaisťuje rýchly monitoring hygieny dostupný pre všetkých spracovateľov bez ohľadu na ich veľkosť, možnosti alebo technické zázemie.

Back to Top