Komerčné pranie textilu

Pracie a pomocné prípravky Ecolab šité na mieru potrebám Vašej práčovne

  • Pracie systémy: Chemikálie umožňujúce dosiahnutie najvyššej čistoty a maximálnej flexibility
  • Riadenie spotreby vody a energie: Individuálne navrhované riešenia umožňujúce získavanie čistejšej vody a vyššej energetickej účinnosti
  • Správa dát: Systémy umožňujúce presné a prehľadné sledovanie ukazovateľov, zvyšovanie efektivity a získanie kontroly nad nákladmi
  • Dávkovacia technika: Bezpečné a presné dávkovanie produktov používaných v práčovniach
  • Servis a poradenstvo: Viac ako 400 špecialistov s rozsiahlymi znalosťami v odbore

 Kliknete sem, ak sa chcete dozvedieť viac o koncepte PERformance, ktorý spája podporu udržateľného rozvoja so zvyšovaním efektivity.

PRACIE SYSTÉMY
DATA MANAŽMENT VODNÉ A ENERGETICKÉ HOSPODÁRSTVO
SLUŽBY A PORADENSTVO DÁVKOVACIE SYSTÉMY
Back to Top