Nové štandardy určujúce budúcnosť odvetvia profesionálnych práčovní

Čo je systém PERformance®?

PERformance je systém, ktorý pozostáva z radu rôznych modelov. Spoločnosť Ecolab vyvinula celkovú koncepciu, ktorá pri uplatnení vo vašej práčovni vytvorí predpoklady pre maximálnu výkonnosť vášho podniku spojenú s najvyššími dosiahnuteľnými úsporami.

Jednou z kľúčových súčastí koncepcie, na ktorej je systém PERformance založený, je vysokokoncentrovaný produkt Ozonit® PERformance. Jedná sa o ojedinelý bielaci a dezinfekčný prostriedok, ktorého základnou zložkou je kyselina peroctová. Pretože je však optimalizácia skladby chemikálií používaných v rámci technologického postupu prania iba jednou časťou celkového riešenia, zahrňuje ponuka spoločnosti Ecolab tri rôzne moduly.

PERformance BASIS

Kombinácia nízkoteplotných postupov a vysokokoncentrovaných produktov významne znižuje celkové prevádzkové náklady práčovne a prevádzkovateľovi umožňuje dosiahnuť vynikajúce výsledky.

  • Nízkoteplotný postup

         - Nemocničná bielizeň pri teplote 60°C

         - Hotelová bielizeň pri teplote od 50°C

  • Vysokokoncentrované produkty
  • Vynikajúca úroveň ochrany textílií

Základom koncepcie systému PERformance je inovovaný postup prania využívajúci úplne ojedinelý bielaci a dezinfekčný prostriedok Ozonit PERformance.

PERformance PLUS

Účinná regenerácia vody a energie

Systém PERformance PLUS je kombináciou pokrokového systému PERformance BASIS s vysokoúčinnými integrovanými systémami na regeneráciu vody a energie. Napríklad: Systém Aquavent – jeden z nástrojov na regeneráciu energie vyvinutý spoločnosťou Ecolab – využíva odpadové teplo odvádzané od žehliacich strojov. Čerstvá voda, ktorá sa v tomto systéme ohrieva sa privádza do pracích strojov.

PERformance ULTIMATE

Tento systém je výsledkom viac ako 20 rokov zhromažďovania skúseností v oblasti riešení zameraných na znižovanie spotreby vody a energie. V kombinácii s vysokoúčinnými chemikáliami umožňuje dosiahnuť maximálnu efektivitu postupov prania a sušenia.

Vaša práčovňa bude pripravená na budúcnosť.

PERformance ULTIMATE – koncepcia nízkoenergetickej práčovne, ktorá nevyužíva paru. Para je v práčovniach doposiaľ najdôležitejším zdrojom energie. Vzhľadom na straty energie vyžarovaním a tvorbu ďalej nevyužívaného kondenzátu nemožno dosiahnuť dokonalé využitie výkonu kotlov. Ceny energie sa však neustále zvyšujú. Nevyhnutnou úlohou práčovní sa tak stala minimalizácia ich nákladov spojených so spotrebou energie. Postup prania, ktorý nie je založený na využívaní pary má niekoľko výhod:

  • Nie je potrebné investovať do obstarávania kotla a stavby kotolní
  • Nie je potrebné vykonávať údržbu kotla a odlučovačov kondenzátu
  • Nie je potrebné upravovať vodu privádzanú do kotla
  • Nie je potrebné zriaďovať potrubie na vedenie pary a kondenzátov
  • Nevznikajú problémy s kvalitou pary (obsah železa)
  • Nedochádza k stratám energie následkom vyžarovania, vzniku pary z prehriateho kondenzátu, potrebe odkalovania a tvorbe horúcich plynov

PERformance SMART

Zatiaľ čo uvedené tri moduly systému PERformance sú určené pre kontinuálne pracie linky, modul PERformance SMART je určený pre konvenčné pracie stroje. Pre tieto stroje ponúka spoločnosť Ecolab aj koncepciu, ktorá zvyšuje efektivitu ich prevádzky: Modul PERformance SMART.

Kontaktujte nás v prípade, ak si chcete dohodnúť schôdzku so svojim odborným poradcom.

Back to Top