Aby sme pomohli zákazníkom v ich úsilí o uspokojenie stále sa zvyšujúcich nárokov, ktorým odvetvie komerčných práčovní čelí, zameriava divízia Textile Care svoje zdroje v oblastiach výskumu a vývoja výlučne na to, aby svojim zákazníkom dokázala poskytnúť konkurenčnú výhodu.
Vývoj chemických produktov pre práčovne predstavuje zložitú problematiku, ktorá musí brať do úvahy zloženie tkaniny, typ odstraňovaných nečistôt, klasifikáciu bielizne, praciu schopnosť produktu a vlastnosti používanej vody. Divízia Textile Care poskytuje odborné poradenské služby, ktoré zákazníkom pomáhajú získať kontrolu nad celkovými prevádzkovými nákladmi vďaka optimálnemu využitiu produktov – takzvaných pracích systémov.

Kontaktujte nás v prípade, ak si chcete dohodnúť schôdzku so svojim odborným poradcom.

Back to Top