Voda je nevyhnutná pre existenciu všetkých známych foriem života. 97% všetkých vodných zdrojov na zemi tvorí slaná voda. Iba 3% pripadajú na sladkú vodu, ktorej je na svete stále väčší nedostatok.

Spoločnosť Ecolab si uvedomuje problémy, ktoré priemysel bude musieť v tejto súvislosti riešiť a ponúka svojim zákazníkom nové systémy a inovované riešenia, ktoré im umožňujú čo najúčinnejšie minimalizovať spotrebu vody a energie.

Voda, para a energie predstavujú hlavné nákladové položky práčovne. Zníženie ich spotreby znamená dosiahnutie úspor už od prvého okamžiku.

 Kontaktujte nás v prípade, ak si chcete dohodnúť schôdzku so svojim odborným poradcom.

Back to Top