V dnešnej dobe musí každý, kto riadi úspešný podnik, prijímať správne rozhodnutia, aby dokázal dlhodobo obstáť  v náročnom konkurenčnom prostredí. Transparentnosť procesov a nákladov sa stále častejšie stáva rozhodujúcou konkurenčnou výhodou.

Potrebujete štrukturované informácie, aby ste mohli prijímať správne rozhodnutia? Spoločnosť Ecolab vyvinula systémy pre správu dát, ktoré poskytujú všetko potrebné, od vizualizácie procesov až po vyhodnocovanie využitia pracích strojov. Prehľadná dokumentácia pritom predstavuje ideálny podklad pre prijímanie rozhodnutí prevádzkovej a investičnej povahy. 

Systém správy dát v práčovniach (HELMS), ktorý bol vyvinutý spoločnosťou Ecolab, je nástroj umožňujúci získavať prehľad o prevádzkových postupoch.

Kontaktujte nás v prípade, že si chcete dohodnúť schôdzku so svojim odborným  poradcom.

Back to Top