Kuchynská hygiena

Nároky kladené na prípravu potravín sa neustále sprísňujú. Problematika kvality, nákladov, personálu a hygieny vyžaduje, aby bola venovaná starostlivá pozornosť každému detailu. Napokon dôvera, ktorú vaši hostia prejavujú vašej kuchyni nie je založená iba na tom, ako podávané jedlá chutia. Hostia  chcú mať taktiež istotu, že kuchyňa je prevádzkovaná podľa vysokých hygienických štandardov. Vždy záleží na prvom dojme. Kedykoľvek sa podarí vašim hosťom letmo nahliadnuť priamo do kuchyne, nemali by byť patrné sebemenšie nedostatky.

Prostredníctvom programu 360° Ochrany Vám spoločnosť Ecolab pomáha dosahovať najvyššiu úroveň bezpečnosti a hygieny potravín hodnotenej podľa príslušných predpisov za použitia systému analýzy rizík a stanovovania kritických kontrolných bodov. Od okamžiku, keď sa hotové pokrmy dostanú na tanier, je vám k dispozícii široká rada riešení poskytovaných spoločnosťou Ecolab zahrňujúca základné produkty a programy, ktoré sú navrhnuté tak, aby každý kút vašej kuchyne bol trvale hygienicky čistý.

Back to Top