Manažment hygieny

Dodržiavanie nariadení, povinná staroslivosť, zistiteľnosť a preverovací záznam sú kľúčovými slovami pre každého moderného výrobcu. Ide o to, ako je výrobca schopný účinne a efektívne plniť všetky kvalitatívne, certifikačné a preverovacie povinnosti a súčasne prosperovať.

Všetky hygienické režimy je nutné pravidelne preverovať, aby bola zaistená zhoda s dokumentovanými postupmi, legislatívou a priemyslovými vzormi postupov. Okrem bezkonkurenčnej skúsenosti s realizáciou vysokoúčinných riešení v oblasti čistenia, dezinfekcie a službách môže spoločnosť Ecolab poskytnúť taktiež podporu pomocou komplexných softvérových systémov a pomôcť s identifikáciou odchýlok od správnej hygienickej praxe, plnením noriem a zvyšovaním prevádzkovej efektivity, bezpečnosti a kvality.

Efektívne používanie hygienických produktov a aplikačných zariadení vyžaduje zodpovedajúce vyškolenie zamestnancov v postupoch a technikách. Spoločnosť Ecolab môže váš hygienický personál podporiť účinnými školiacimi programami, poskytovanými kvalifikovanými a akreditovanými školiteľmi.

Naša ponuka zahrňuje:

Audixx – komplexný servisný nástroj ponúkajúci na mieru šitú analýzu súčasnej úrovne hygieny a návrhu činnosti pre priemysel výroby potravín a nápojov.

EcoChexx.Net – webový softvér zvyšujúci bezpečnosť produktu prostredníctvom optimálneho manažmentu kvality a hygieny.

PlanChexx.Net – unikátny softvér pre všetky potreby čistiacich procedúr.

 

Back to Top