PlanChexx.Net

PlanChexx.Net je inovatívny modul pre softwarový balíček EcoChexx.Net. Poskytuje vysoko profesionálne globálne riešenie pre všetky požiadavky na procesy čistenia.

Software vytvára, spravuje a dokumentuje individuálne procesy čistenia a poskytuje odpovedajúce informácie o produktoch v niekoľkých jazykoch, zobrazuje plné verzie pre integritu dokumentov a kompletné preverovacie záznamy. Nástroj je plne kompatibilný so všetkými štandardnými systémami kvality a certifikácie, rovnako ako so zákonnými požiadavkami (IFS, BRC, ISO9001, ISO 22000) v zmysle dokumentácie a dohľadateľnosti.

  • Jednoduché šablóny s rozšírenou funkčnosťou pre stabilné výsledky
  • Sofistikované možnosti pre vizualizácie, dokumentácie a prístup k výrobným informáciám
  • Najnovšia internetová technológia umožňuje prístup z akéhokoľvek miesta prostredníctvom zaistených kontrolných procedúr

 www.planchexx.net

Back to Top