Audixx

Audixx je komplexný servisný nástroj, ktorý poskytuje veľmi podrobný a užitočný náhľad do procesu výroby potravín a nápojov, identifikuje odchýlky a nedostatky v oblasti správnej hygienickej praxe a zavádza plán prvej úrovne pre nápravnú akciu.

S použitím mobilnej technológie Audixx od Ecolabu môžete vo vašom závode vykonať prieskum. Výsledky z Audixxu poskytujú základné dáta na vyhodnotenie súčasnej situácie a zároveň vám umožňujú zostaviť kľúčové indikátory výkonu tak, aby ste mohli riadiť a sledovať stabilné zlepšovanie hygieny personálu a celého závodu. Záverečná správa vám ukáže pozíciu vášho závodu v rámci zodpovedajúceho sektora priemyslu a prípadne v rámci skupiny. Softvér je zároveň možné využiť ako nástroj sebahodnotenia pre zodpovedajúce hygienické sekcie rôznych noriem bezpečnosti potravín (IFS alebo BRC).

Ecolab, ako váš spoľahlivý partner, môže samozrejme zrealizovať aj celý prieskum, rovnako ako aj sledovať sústavné a merateľné zlepšovania úrovne vašej hygieny a štandardov výkonu.

Naše služby zahrňujú:

• Na mieru šitú analýzu individuálnej úrovne kvality hygieny vášho závodu
• Identifikáciu nedostatkov v hygiene a súhrn analýz
• Hygienické riešenia potrebné na zlepšenie úrovne kvality a výkonu

 www.audixx.net

Back to Top