EcoChexx.Net

S EcoChexx.Net ponúka Ecolab inovativny balíček softvéru pre zvyšovanie bezpečnosti produktu prostredníctvom pokročilého riadenia kvality a hygieny. Systém zlepšuje plnenie štandardov kvality a tým zvyšuje prevádzkovú výkonnosť, kvalitu a bezpečnosť.

Interaktívny balíček webového softvéru účinne a efektívne organizuje a dokumentuje činnosti a hygienické úkony v prostredí potravinárskeho závodu. Akékoľvek procesné úkony je možné plánovať, určovať, zaznamenávať, hodnotiť a dokumentovať. Ťažkopádne papierové systémy riadenia kvality sú nahradené automatickým spracovaním dát, čo umožňuje dosiahnutie vyššej úrovne presnosti a reálnych informácií jediným stlačením tlačítka.

Manažérom systém poskytuje najvyšší stupeň transparentnosti, znalosti a kontroly. Zamestnanci na všetkých organizačných úrovniach získavajú nevyhnutné školenia a majú k dispozícii potrebné informácie, rozvrhy a postupy.

  • Plne v súlade so všetkými požiadavkami štandardných systémov kvality na optimalizáciu manažmentu kvality a HCCP
  • Automatický preverovací záznam dokumentujúci všetky činnosti s prístupom k všetkým informáciám o kvalite prostredníctvom jediného systému
  • Zvýšenie prevádzkovej efektivity

www.ecochexx.net

Back to Top