bottles on a conveyor

Mazanie dopravníkových pásov

V modernom závode je veľmi dôležitá efektivita prevádzky. Celková efektivita závisí od maximálneho výkonu každej linky s minimálnymi prerušeniami. Faktory určujúce úspech alebo neúspech linky sú kvalita a vlastnosti mazania. Pri výbere tekutého mazania je potrebné zohľadniť celý rad premenných, okrem iného taktiež veľkosť a materiálové zloženie obalov, materiál pohonov a typ baleného produktu.

Ecolab poskytuje celý rad produktov na báze mydla a syntetických látok pre vodné mazanie, rovnako aj pre suché mazanie. Naše riešenia sú navrhnuté tak, aby spĺňali požiadavky priemyslu v situáciách zvyšujúcich diverzifikáciu. Súčasťou ponuky sú taktiež inovatívne monitorovacie a dávkovacie systémy.

Ako partner prvej voľby, Ecolab spolupracuje s najvýznamnejšími svetovými výrobcami zariadení a podieľa sa na vývoji nových a inovatívnych riešení pre mazacie systémy.

Back to Top