Membrány sa vo farmaceutickom priemysle používajú v aplikáciách, ako je koncentrácia antibiotík, proteínov, farmaceutických medziproduktov a peptidov vo vodných roztokoch, ktoré môžu obsahovať organické riedidlá, ako napr. metanol, etanol, acetón a ďalšie.

Iba optimálne nastavený čistiaci režim vedie k udržateľnej výrobe, znižovaniu nákladov a zvyšovaniu bezpečnosti výroby.

Back to Top