Okrem riešení pre priemysel potravín a nápojov navrhuje Ecolab riešenia pre čistenie membrán v rade ďalších doplnkových aplikácií, ako je úprava odpadovej vody, čistenie podzemnej vody, odsoľovanie morskej vody alebo kotlovej vody. Kontaminanty na membránach môžu byť organické alebo anorganické nečistoty, proteíny, biofilmy, tuky, oleje, mastnota alebo ťažké kovy.

 

Back to Top