Starostlivosť o ruky a pokožku

Spoločnosť Ecolab ponúka prípravky na dezinfekciu rúk, umývanie rúk a tela, ošetrovanie pokožky a ďalšie antiseptické prípravky, ktorých zloženie spĺňa požiadavky dnešného trhu. Rozdielnym potrebám zodpovedajú rôzne zloženia produktov. S týmito potrebami súvisia rozdielne nároky na frekvenciu a vhodnosť použitia, rozdielne typy pokožky a špeciálne požiadavky týkajúce sa vysoko rizikových oblastí. Naše prípravky na hygienu rúk a pokožky sa jednoducho aplikujú a sú dobre znášané personálom. Vďaka tejto skutočnosti je možné dosiahnuť vysokú mieru zhody s platnými hygienickými štandardmi týkajúcimi sa starostlivosti o ruky a pokožku a zníženie rizika prenosu infekcií a kontaminácie.

Ponúkame celý rad produktov na dezinfekciu rúk, ktoré sa vyznačujú rýchlym širokospektrálnym účinkom a obsahom zvláčňujúcich prísad. Produkty sú dodávané v rôznych druhoch a veľkostiach balenia. Môžete si zvoliť antimikrobiálny profil, formu produktu alebo druh a podiel zvláčňujúcej prísady, ktorá bude najlepšie vyhovovať vašim požiadavkám.

Všetky prípravky na dezinfekciu rúk dodávané spoločnosťou Ecolab spĺňajú požiadavky na hygienickú i chirurgickú dezinfekciu rúk. Naše produkty majú vynikajúcu účinnosť pri krátkej dobe pôsobenia, čím je zaručené, že stanovené štandardy pre oblasť dezinfekcie budú dodržané aj v kritických situáciách.

Po častom používaní je navyše zaistená spoľahlivá ochrana pokožky pred vysušením a to vďaka systému zvláčňujúcich prísad, ktoré sú obsiahnuté vo všetkých receptúrach. Použitím nášho nástenného dávkovača dosiahnete presné a hospodárne dávkovanie prípravku.

Oblasť záujmu

Back to Top