Umývanie fliaš

Dnešný trh nápojov je ovládaný predovšetkým značkami a zákazníkmi, preto vyžaduje vysokú úroveň stálosti kvality a chuti, predlžovanie trvanlivosti a atraktívne balenia a nacenenie produktov. Výrobcovia musia ponúkať rozmanitosť výrobkov, aby sa odlíšili od konkurencie a zvýšili svoj podiel na trhu. Toto vysoko konkurenčné prostredie neposkytuje priestor na chyby. Aj tie najmenšie chyby v procese plnenia môžu ohroziť povesť značky a bezpečnosť produktov.

Dlhodobá skúsenosť spoločnosti Ecolab v tejto oblasti môže toto riziko znížiť  na minimum. Túto časť procesu plnenia neberieme na ľahkú váhu a podporujeme vás programami šitými na mieru práve flaškovacím linkám. Rozdielnosť používaných materiálov, vyžaduje špecifické riešenia – na čistenie a dezinfekciu obalov, predlžovanie životnosti fliaš v prípade vratných obalov a na zníženie objemu odpadov v dôsledku odierania a rozbitia fliaš. Ecolab takisto vyvíja konkrétne riešenia podľa želaní zákazníka, ktoré sú zamerané na kľúčové procesy a prevádzkové náklady, ako je napríklad vodné a energetické hospodárstvo, použitie a skladovanie chemikálií, čistenie odpadových vôd.

Back to Top