Umývanie v tunelových, prekladacích umývačkách

V modernom výrobnom závode je efektivita prevádzky kľúčovou oblasťou. Celková prevádzková efektivita vyžaduje, aby každý komponent procesu pracoval pri maximálnej rýchlosti s minimom prerušení. Zvyšujúce sa požiadavky na kvalitu a bezpečnosť produktov sa týkajú taktiež prepravných obalov a nádob, ktoré sa používajú v rôznych priemyselných odvetviach na skladovanie, prepravu a identifikáciu produktu. Prepravka je zároveň aj vašou vizitkou, odráža image vašej spoločnosti smerom k vašim zákazníkom. Použitie nehygienických prepraviek, podnosov alebo dokonca foriem sa negatívne odrazí na kvalite výrobkov a neodvratne poškodí povesť značky.

Ecolab poskytuje komplexné riešenie pre manažment hygieny prepraviek, podnosov a foriem. Posúdime špecifické požiadavky a podmienky vo vašom závode a poskytneme vhodné nástroje pre diagnózu a analýzu danej situácie. Akonáhle sa nám podarí identifikovať problémy, môžeme ich riešiť - optimalizáciou vášho procesu čistenia a zároveň spotreby vody a energií.

Back to Top