Úprava vody

Voda je jedným z najvýznamnejších a najcennejších prírodných zdrojov v potravinárstve a vo výrobe nápojov. Je to základná surovina, ktorá pomáha pri výrobe a je nenahraditeľná. Jej vlastnosti ovplyvňujú kvalitu finálneho výrobku, výkonnosť linky a taktiež bezpečnosť produktu. Kvalita vody priamo ovplyvňuje hodnotu značky.

Ecolab si uvedomuje, že voda nie je len kľúčový faktor v efektivite výroby, ale taktiež stále vzácnejší prírodný zdroj a preto využívame svoje rozsiahle znalosti z rôznych priemyselných odvetví na vývoj komplexného radu podporných programov, ktoré sa zameriavajú na kvalitu a znižovanie nákladov. To nám umožňuje poskytovať prvotriedne režimy čistenia a sanitácie spolu s individuálnymi programami na báze vody. Naše riešenia pre úpravu vody kombinujú individuálnu chémiu s vybavením a pridanou hodnotou služieb tak, aby sme vždy spĺňali špecifické požiadavky našich zákazníkov.

Back to Top