farmer with his cows

Prevencia mastitídy

Mastitída je rozšírenou chorobou, ktorá spôsobuje zápal vemena, v dôsledku čoho klesá výnos, kvalita a cena mlieka. Mastitída stojí každý rok farmárov na celom svete miliardy eur. Optimálna hygiena vemena a hygiena prostredia v stajniach je najefektívnejšou cestou prevencie mastitídy. Ako svetová jednotka vo veterinárnej hygiene sa Ecolab zameriava na vývoj inovácií v tejto oblasti a ponúka komplexný program prevencie mastitídy.

Primárnym cieľom moderného chovu dobytka je maximalizácia vzťahu medzi zdravím zvierat, optimálnou produktivitou a bezpečnosťou potravín. Dnešní chovatelia sú konfrontovaní so stále sa zvyšujúcimi nárokmi a obmedzeniami vyplývajúcimi z predpisov týkajúcich sa bezpečnosti potravín a blaha zvierat. To so sebou prináša zvyšovanie nákladov, najmä na krmivo a veterinárnu starostlivosť. Dobré poľnohospodárske praktiky presadzujú preventívnu veterinárnu hygienu ako prostriedok posilnenia ekonomickej a environmentálnej udržateľnosti moderných fariem.

Ecolab ponúka špičkové riešenia pre veterinárnu hygienu, ktoré sa zameriavajú na zdravie a blaho zvierat a potravinovú bezpečnosť efektívnym, účinným a ekonomickým spôsobom.

Prevencia chromosti

Chromosť, spôsobená ochorením paznechtov, postihuje väčšinu stád dojníc a má ničivý dopad na blaho zvierat, plodnosť, výnos a náklady na veterinárnu liečbu. Chromosť je jedným z troch hlavných faktorov nedobrovoľného alebo predčasného vyraďovania dojníc. Liečba je často zdĺhavá, zložitá a nákladná. Rovnako ako u mastitídy je prevencia jednoznačne lepšia a ekonomickejšia než liečba. Práve z týchto dôvodov Ecolab vyvinul unikátne moderné riešenia, ktoré sú užívateľsky prívetivé a zároveň šetrné k prírode.

Starostlivosť o kopytá a paznechty

Chromosť sprevádza celý rad ochorení a stavov, ktoré neumožňujú zvieraťu normálne chodiť. Spolu s mastitídou je chromosť považovaná za najvýznamnejšie ochorenie mliečneho...

Starostlivosť o vemeno

Prevencia mastitídy a udržovanie struku v dobrej kondícii je jedným z najúčinnejších spôsobov ako zlepšiť výnosy mlieka a zisk mliečnych fariem. Starostlivosť o struky s...
Back to Top