Starostlivosť o kopytá a paznechty

Chromosť sprevádza celý rad ochorení a stavov, ktoré neumožňujú zvieraťu normálne chodiť. Spolu s mastitídou je chromosť považovaná za najvýznamnejšie ochorenie mliečneho dobytka na celom svete. Problémom je najmä rozsah jeho výskytu a náklady na starostlivosť. Chromosť tiež závažne narušuje blaho zvierat.

Chromé kravy nemôžu správne jesť, pohybovať sa a sú znevýhodnené v chove. Sú náchylnejšie na mastitídu a v dôsledku toho produkujú menej mlieka.

Chromosť môže byť spôsobená mnohými faktormi. Faktory infekčného pôvodu sú vysoko nákazlivé. Na zníženie infekčného tlaku stádo potrebuje kompletný program starostlivosti o paznechty pomocou, ktorého môžete zvládať už rozvinuté infekcie a zabrániť prepuknutiu ďalších, zmyť nečistoty a zabiť baktérie, posilniť rohovinu a vysušiť kožu okolo paznechtu.

Prevencia v tejto oblasti znižuje náročnosť na starostlivosť a náklady, výsledkom je viac mlieka a lepšia plodnosť.

Ecolab vyvinul niekoľko riešení starostlivosti o kopytá a paznechty, ktoré budú vyhovovať vášmu systému – od jednoduchých a dvojitých kúpeľov po automatické sprejové alebo penové kúpele a lokálne aplikácie. Sme schopní poskytnúť riešenia, ktoré budú ušité na mieru vašej farmy a to pri výbere produktov na starostlivosť, ako aj pomoc pri výbere vhodných aplikačných pomôcok.

Back to Top