Zvoľte oblasť svojho záujmu z možností uvedených na prvých troch riadkoch. Čím presnejšie zadefinujete segment alebo aplikáciu, tým presnejšie budeme môcť odpovedať na Vašu otázku a tým rýchlejšie Vás budeme môcť informovať.

Polia označené hviezdičkou „* “ sú polia určené na zadanie povinných údajov. Tieto polia musia byť vyplnené, aby bolo zaručené správne odoslanie dát.

Ochrana súkromia

Spoločnosť Ecolab s.r.o. (ďalej len „Ecolab“) úplne rešpektuje ochranu Vašich osobných údajov, ktoré ste poskytli v rámci registrácie alebo v rámci neskorších editácií svojho profilu na webovej stránke www.sk.ecolab.eu. Z tohto dôvodu vyžaduje pri registrácii len údaje nevyhnutné pre naplnenie účelu spracovávania.

Spoločnosť Ecolab sa pri spracovaní osobných údajov riadi príslušnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, pričom pri spracovávaní poskytnutých údajov dodržuje maximálne bezpečnostné postupy a podniká všetky náležité opatrenia, aby tieto údaje zabezpečila pred neoprávnenými zásahmi a zneužitím tretími stranami.

Kontaktný formulár


SÍDLO SPOLOČNOSTI


 Ecolab s.r.o.

 Čajakova 18
 811 05 Bratislava
 Tel: +421 2 57204912

 info.sk(at)ecolab.com

ZÁKAZNÍCKY SERVIS / OBJEDNÁVKY

ZÁKAZNÍCKY SERVIS / OBJEDNÁVKY
Tel.: +421 2 572049 15,16

Fax: +421 2 572049 28

objednavky@ecolab.com

ASISTENTKA DIVÍZIÍ HEALTHCARE, FOOD & BEVERAGE a TEXTILECARE

ASISTENTKA DIVÍZIÍ HEALTHCARE, FOOD & BEVERAGE a TEXTILECARE

Tel.: +421 2 572049 27

Fax: +421 2 572049 28

info.sk(at)ecolab.com

DIVÍZIA HEALTHCARE


 0911 031 675 (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky, Trenčiansky kraj, Martin, Žilina, Čadca)
 0911 011 322 (Prešovský, Košický, Banskobystrický kraj, Orava, Liptov)

DIVÍZIA FOOD & BEVERAGE

0910 925 241 - Spracovanie mlieka a mäsa
0903 718 419 - Výroba piva a nápojov
0903 751 166 - Inžiniering a servis

DIVÍZIA TEXTILECARE


 0903 244 384 (Západ a Stred)
 0903 728 178 (Východ)

DIVÍZIA INSTITUTIONAL


 HoReCa

 0903 810 030 (Západ)
 0911 010 941 (Západ, Stred)
 0911 025 338 (Západ) 

 0903 728 403 (Stred)
 0903 421 021 (Východ)

 

 BSC

 0903 728 401 (Západ, Stred, Východ)
 

DIVÍZIA FOOD RETAIL SERVICES

 0903 254 910

Back to Top