Video screen saying "The Work We Do Matters"

O Ecolab

Spoločnosť Ecolab zaujíma vedúce postavenie vo svete v oblasti vývoja a predaja prvotriednych produktov na upratovanie, sanitáciu, ničenie škodcov, údržbu a opravy, ako aj v oblasti poskytovania služieb na inštitucionálnych a priemyselných trhoch celého sveta.

Naše hlavné trhové segmenty

Vďaka našim divíziám, ktoré dodávajú produkty a poskytujú služby zákazníkom v oblasti zdravotníctva, výroby potravín a nápojov, kontroly kontaminácie, starostlivosti o textil a ničenia škodcov, vrátane inštitucionálnej sféry, ako aj našim výrobným, servisným a podporným oddeleniam je naša pôsobnosť široká a rozmanitá.

Naša podniková kultúra

Kdekoľvek sa stretnete so spoločnosťou Ecolab, stretnete sa aj s jej firemnou kultúrou. Naša firemná kultúra predstavuje hmatateľnú silu, ktorá presahuje geografické...
Back to Top