Správa od európskeho regionálneho riaditeľa

Naši spolupracovníci  pôsobia v teréne vo viac než milión prevádzkach naších zákazníkov po celom svete a pracujú tam na zaistení a ochrane toho najzásadnejšieho: čistej vody, bezpečných potravín, dostatku energie a zdravého životného prostredia. Situáciu svojich zákazníkov a ich problémov poznajú z prvej ruky a potrebné riešenia dodávajú s pohotovosťou a duchaprítomnosťou. 

Zákazníkom pomáhame pracovať efektívnejšie, v regiónoch s nedostatkom zdrojov podporujeme zodpovedné rozširovanie ich prevádzok a pomáhame im v adaptácii na meniace sa podmienky a očakávania. Náš model činnosti kombinuje technológiu a informácie so servisom a školeniami priamo u zákazníkov, aby dosahovali trvalé zlepšovanie. Pretože sme zákazníkom nablízku, ich prevádzky poznáme naozaj dôverne a sme schopní do svojej výskumnej a vývojovej práce vnášať zasvätený pohľad.  

Pre náš prístup je úplne zásadným vedomím, že skutočná a trvalá zmena sa výrazne zrýchli, ak sa vzájomne prepojí ekonomický, ekologický a spoločenský prínos. A tak tomu je už od začiatku pred viac než 90. rokmi. Dnes, keď existuje omnoho väčší tlak na prírodné zdroje a vyššie nároky na udržateľnosť produkcie, je čím ďalej dôležitejšia naša schopnosť zákazníkom pomáhať robiť s menej prostriedkami viac. Pracujeme v najnáročnejšom prostredí celosvetovo rastúcich obchodných, ekologických a spoločenských požiadaviek. Pôsobiť na takom mieste je naozaj vzrušujúce.

V Európe je našich 8 300 spolupracovníkov podporovaných 230 vedcami pracujúcimi v piatich výskumných strediskách. Sme držiteľmi viac než 440 európskych patentov a každoročne predstavujeme celú škálu nových riešení, ktorá naším zákazníkom pomáha znižovať náklady, zvyšovať efektivitu, minimalizovať čerpanie prírodných zdrojov a zvyšovať bezpečnosť ako osôb, tak životného prostredia. To aplikujeme pri získavaní zdrojov, výrobe, doprave, dodávkach, aplikácii i likvidácii našich materiálov.  

I keď najväčší dôraz bude u nás vždy kladený na prácu u zákazníkov, vyššie uvedené zásady uplatňujeme i vo vnútri firmy. Ako Ecolab rastie a stáva sa čím ďalej viac globálnou firmou, spolu s tým sa čím ďalej viac sústreďujeme na minimalizáciu vplyvu našich prevádzok na životné prostredie a na zvyšovanie úrovne bezpečnosti.    

Zisťujeme, že naša firma priťahuje talentovaných ľudí, ktorí chcú vo svete naozaj niečo zmeniť. Láka ich k nám naše poslanie, zapálení spolupracovníci a naša jedinečná schopnosť pomáhať riešiť komplexné globálne problémy. Vieme, že zákazníci sa na nás spoliehajú, že im pomôžeme uspieť, rásť a dosiahnuť ich vlastné ambiciózne ciele v oblasti udržateľnosti. Sme hrdí na to, čo naši pracovníci v spolupráci so zákazníkmi každý deň robia pre to, aby bol svet čistejší, bezpečnejší a zdravší.

S pozdravom,

Darrell Brown

EVP & President Europe

máj 2015

Back to Top