Naša podniková kultúra

Kdekoľvek sa stretnete so spoločnosťou Ecolab, stretnete sa aj s jej firemnou kultúrou. Naša firemná kultúra predstavuje hmatateľnú silu, ktorá presahuje geografické hranice, jazykové rozdiely a ovplyvňuje všetko, čo ako spoločnosť robíme.

Iniciatívny prístup zamestnancov
Srdcom a dušou spoločnosti Ecolab sú jej zamestnanci. S dychtivosťou po dosiahnutí úspechu a zanietením pre plnenie stanovených cieľov sa nebojíme vstupovať do neznáma, odvážne prijímame riziká a dôverujeme vo svoje vlastné schopnosti odvádzať najlepšie výsledky. Sme nedočkaví a ctižiadostiví. Sme húževnatí a vytrvalí. Prekážky, ktoré nám stoja v ceste, zdolávame s pevnou vôľou a rozhodnosťou. Predovšetkým však nachádzame potešenie vo svojej práci pre spoločnosť a zákazníkov.

Hrdosť
Výnimočná úroveň služieb, výnimočné produkty. Teší nás, že všetko, čo ponúkame, predstavuje najvyššiu kvalitu. Bez ohľadu na to, aký veľký je projekt alebo aká malá je požiadavka, vždy sa usilujeme o to, aby naša reakcia bola rýchla a dosiahnutý výsledok bol dokonalý. Spoločnosť, v ktorej pracujeme si vážime a reprezentujeme ju so cťou.

Odhodlanie
Pri hľadaní a rozvíjaní možností na získanie konkurenčnej výhody sme ctižiadostiví, motivovaní a odhodlaní, nadšení a energickí. Prijímame nové výzvy, ktoré považujeme za cestu k ďalším úspechom. Sme naozajstný tím, ktorý vzájomnou spoluprácou usiluje o dosiahnutie spokojnosti zákazníkov, prekonávanie predchádzajúcich výsledkov a hľadanie ciest k ešte väčším úspechom.

Prijatý záväzok
Tak, ako v rodine, aj nás k sebe viaže nevyslovený záväzok založený na našom presvedčení. Oceňujeme angažovanosť a považujeme za svoju povinnosť pomáhať si navzájom a podporovať našich zákazníkov. V našom rebríčku hodnôt je oddanosť na jednom z najvyšších miest. Spoliehame sa jeden na druhého a sme verní nášmu spoločnému cieľu.

Zanietenie
Našej spoločnosti bezvýhradne veríme; jej ciele a zámery sú základom nášho poslania. Nadšene ich prijímame a neúnavne sa usilujeme o ich splnenie. Ešte dôležitejšie je to, že si navzájom dôverujeme, zaujímame sa jeden o druhého a navzájom sa chránime a podporujeme.

Morálna zásadovosť
Profesionalita. Spoľahlivosť. Dôveryhodnosť. Poctivosť. Morálna zásadovosť, ktorá je súčasťou našej podnikovej kultúry, je našim rozhodujúcim imaním, a preto považujeme jej presadzovanie v celom svete za svoju samozrejmú povinnosť. Stanovujeme vysoké štandardy, ktoré dodržiavame tým, že si pri našej obchodnej činnosti postupujeme čestne a správame sa eticky. Zdieľame spoločné očakávania a snažíme sa o vytváranie pracovísk založených na spoločných hodnotách, vzájomnej dôvere a dobrej vôli.

Back to Top