Na práci, ktorú robíme, záleží

  • Robíme svet čistejší, bezpečnejší a zdravší.
  • Chránime prírodné zdroje. Zabezpečujeme, aby voda a energie boli všade dostupné.
  • Naše produkty a služby chránia pred chorobami a infekciami. Chránime miesta, kde ľudia jedia, spia, pracujú, hrajú sa a liečia sa.
  • Dbáme na to, čo predstavuje základný predpoklad kvalitného života: zdravie, pocit pohody a blaha, kvalitný a naplno prežitý život.
  • Pomáhame našim zákazníkom uspieť. Znižujeme riziko a starosti.

NA SPÔSOBE AKÝM PRACUJEME, TIEŽ ZÁLEŽÍ

  • Pracujeme účelne. Keď si stanovíme cieľ, dosiahneme ho. Ak sa vyskytne problém, vyriešime ho.
  • Pracujeme bezpečne.
  • Snažíme sa robiť to, čo je správne, spravodlivé a úprimné.
  • Spolupracujeme navzájom v tímoch. Tím je silnejší vďaka rozdielnosti jednotlivcov, ktorí ho tvoria.
  • Nachádzame inšpiráciu a energiu v tom, čo robíme a ako to robíme. Rastieme, učíme sa a radujeme sa spolu. 
Back to Top