Čo znamená CLP?

GHS (Global Harmonisation System) je globálne používaný systém označovania látok a zmesí. Ako výrobca a dodávateľ čistiacich prostriedkov, t.j. chemických zmesí Ecolab spĺňa požiadavky GHS, príp. nariadenia CLP (Classification, Labeling & Packaging of Chemicals) v Európe. Byť v súlade s požiadavkami tohto nového nariadenia má významný dopad na označovanie a skladovanie našich produktov. Spolu s nariadením REACH má významný dopad aj na spoločnosti, ktoré skladujú a používajú chemické látky a prípravky.

Čo sa mení?

Nové symboly a požadované formáty etikiet a bezpečnostných listov uľahčia užívateľovi bezpečne rozpoznať možné riziká.

Pôvodné DPD symboly
Nové CLP piktogramy

Dôležité termíny v súvislosti s implementáciou GHS/CLP:

·         Od 1. júna 2015 všetky chemické zmesi musia byť označené podľa nariadenia CLP (teda dodávané s CLP označením na etikete a v karte bezpečnostných údajov).

·         Od 1. júna 2017 všetky chemické zmesi musia byť označené podľa CLP (teda aj zásoby u distribútorov alebo konečných užívateľov musia byť označené podľa CLP).

Ako môže Ecolab pomôcť?

Ecolab prispôsobuje označovanie požiadavkám CLP postupne pri všetkých svojich produktoch. Sami si všimnete, ak dostanete produkt s novým označením. V prípade, ak dostanete produkt s novým označením, znamená to, že na stránke je k dispozícii na stiahnutie aj karta bezpečnostných údajov (KBÚ) vytvorená podľa CLP.

Back to Top