Informácie o zmenách v špecifikácii Ecolab produktov

Uvedomujeme si, že pre zákazníka nie je vždy jednoduché určiť, do ktorej našej divízie patrí produkt, ktorý používa. Z tohto dôvodu sme vytvorili na tejto strane archív zmien špecifikácií produktov Ecolab predaných v krajine <<country>>.
Prosím, vezmite na vedomie, že tu budú uvedené výhradne špecifické zmeny, týkajúce sa napríklad zmeny vône, farby, viskozity a pod.

Produkty - aktualizácie - archív

Back to Top