Pre vás a vašu bezpečnosť

Okrem špeciálnych školení týkajúcich sa hygieny Ecolab ponúka aj školenia týkajúce sa bezpečného zaobchádzania s chemickými látkami a prípravkami. Momentálne organizujeme školenia týkajúce sa dopadov legislatívy CLP na konečného užívateľa chemických zmesí (čistiacich prostriedkov).

GHS/CLP Školenie

Školenie je zamerané na skladovanie a manipuláciu s chemickými prípravkami, pričom sa kladie dôraz na zrozumiteľnosť obsahu a zhrnutie dopadov novej legislatívy. Budete oboznámení s praktickými tipmi, ako implementovať nariadenie CLP vo vašej spoločnosti. <<Link to CLP training flyer>>

Back to Top