Budovy & Zariadenia

Budovy & Zariadenia

Poskytnutie úplnej stratostlivosti na miestach, kde sa ľudia spoliehajú na – zabezpečenie čistoty, bezpečnosť a pohodlie pre všetkých vo vašich zariadeniach.

Komerčné a priemyselné objekty

Spoločnosť Ecolab si je vedomá skutočnosti, že čisté okolie komerčných priemyselných objektov prispieva k priaznivému vnímaniu kvality služieb a výrobkov.Špecifický druh...

Štátna správa a školstvo

Náš program 360° Ochrany je program všestrannej ochrany, ktorý zahŕňa všetky aspekty vašej činnosti, vrátane vášho úsilia o zabezpečenie čistoty, bezpečnosti a efektívnej...
Back to Top