Komerčné a priemyselné objekty

Spoločnosť Ecolab si je vedomá skutočnosti, že čisté okolie komerčných priemyselných objektov prispieva k priaznivému vnímaniu kvality služieb a výrobkov.Špecifický druh nečistôt, ktoré sa vo vašom odvetví vyskytujú, je príčinou konkrétnych náročných problémov, ktoré je nutné riešiť. Naviac určite považujete za svoju povinnosť vytvárať bezpečné pracovné prostredie pre svojich zamestnancov a vyhýbať sa akýmkoľvek nebezpečenstvám, ktoré ohrozujú ich zdravie.

Prvoradým cieľom každého prevádzkovateľa komerčného objektu je vytváranie prostredia, v ktorom sa budú cítiť dobre jeho zákazníci, ako aj zamestnanci. Stupeň viditeľnej čistoty vo vašom objekte je preto obzvlášť významným faktorom. Spoločnosť Ecolab rozumie problémom, ktorým upratovacie firmy denne čelia vo svojej snahe odvádzať pri vykonávaní upratovania výsledky najvyššej úrovne a ponúka riešenia, ktoré sú individuálne prispôsobené požiadavkám spojeným s upratovaním predajní, nákupných centier, obchodných domov, veľkopredajní potrieb pre remeselníkov a kutilov i kancelárskych budov.

Náš program 360° Ochrany, ktorý je určený pre komerčné a priemyslové objekty je navrhnutý tak, aby umožňoval vytváranie špecifických riešení pre rôzne pracoviská a prispieval k dosahovaniu požadovanej úrovne čistoty, bezpečnosti a efektivity. Špeciálne vyškolení odborní poradcovia spoločnosti Ecolab vás aktívne podporujú pri vašich každodenných prevádzkových činnostiach prostredníctvom plánovaných aj vyžiadaných návštev. Program 360° Ochrany Vám pomáha:

  • maximalizovať účinnosť upratovania pomocou produktov určených pre špecifické druhy znečistenia
  • zvyšovať efektivitu pri upratovaní malých a veľkých plôch prostredníctvom riešenia prispôsobených potrebám jednotlivých prevádzok
  • prevádzať časovú optimalizáciu pracovných postupov
Back to Top