Štátna správa a školstvo

Spoločnosť Ecolab si uvedomuje zložitú situáciu v oblasti štátnej správy a vzdelávacích inštitúcií. Vieme, že tieto inštitúcie čelia tlaku v podobe obmedzených rozpočtov a musia dodržiavať prísne predpisy, pričom sú povinné zabezpečovať bezpečné a zdravé prostredie pre deti, študentov aj zamestnancov. V procese vášho rozhodovania sa do popredia dostáva aj ekologické hľadisko, pretože si musíte počínať tak, aby ste boli príkladom pre občiansku spoločnosť.

Náš program 360° Ochrany je program všestrannej ochrany, ktorý zahŕňa všetky aspekty vašej činnosti, vrátane vášho úsilia o zabezpečenie čistoty, bezpečnosti a efektívnej prevádzky vašich objektov. Naše produkty, systémy, školenia a služby vám pomáhajú bezpečne dosahovať požadované výsledky pri upratovaní objektov pri súčasnom zabezpečení ochrany vašich zamestnancov. Program 360° Ochrany vám pomáha: 

  • zvyšovať produktivitu pomocou modulárneho upratovacieho vybavenia
  • maximalizovať motiváciu personálu prostredníctvom systémov, ktoré podnecujú k hospodárnemu zaobchádzaniu s pomôckami a produktmi 
  • dodržiavať správne dávkovanie a používanie produktov prostredníctvom názorných ilustrovaných školiacich materiálov a hygienických plánov 
  • zabezpečiť si najlepší pomer medzi výkonom a nákladmi pri súčasne minimálnom objeme odpadu - prostredníctvom vysokokoncentrovaných produktov 
  • mať úžitok z riešení, ktoré zabraňujú prenosu nákazlivých ochorení potravinami
Back to Top