Farmácia, kozmetika, biotechnológie a čisté chemikálie
blue/white pills

Farmácia, kozmetika, biotechnológie a čisté chemikálie

Farmácia, kozmetika, biotechnológie a priemysel čistých chemikálií predstavujú špecifické problémy pri čistení a sanitácii. K ich riešeniu sú potrebné špeciálne skúsenosti. Neobvyklé typy nečistôt, ako sú organické a anorganické pigmenty alebo tukové emulzie, vyžadujú špecifické čistiace chemikálie a know-how. Režimy čistenia a sanitácie, rovnako ako aj samotný proces výroby musia byť overené a vyžadujú dodatočné analytické postupy.

Spoločnosť Ecolab si uvedomuje tieto špecifické problémy a poskytuje celý rad riešení, ktoré budú zárukou súladu s prísnymi predpismi. Naša podpora testovania a overovania, rovnako ako aj prístup nášho tímu predaja a podpory nemá v týchto priemyselných odvetviach konkurenciu. Naši klienti využívajú nasledujúce výhody, ktoré im poskytujeme:

  • Dôkladnú znalosť odboru, potrebnú pre poskytovanie optimalizovaných čistiacich postupov, auditov CIP a riešení konkrétnych problémov
  • Laboratórne testy čistenia založené na vašich konkrétnych receptúrach, na základe ktorých sa navrhne najlepší plán čistenia
  • Školenia v postupoch čistenia a aplikovaných technológiách
  • Kontinuálnosť a výkonnosť výrobného procesu
  • Menší počet odstávok z dôvodu čistenia
Back to Top