Biotechnológia

Naša rozsiahla ponuka kvalitných čistiacich prostriedkov je špeciálne navrhnutá tak, aby si poradila s odolnými nečistotami, ktoré sa vyskytujú v biotechnologickom priemysle – ako napr. ťažko odstrániteľné rezíduá po fermentácii, prihorené proteíny alebo zmesi anorganických a organických materiálov. Výhody pre našich zákazníkov:

  • Znalosť odboru biotechnológie a požiadaviek na čistenie na expertnej úrovni
  • Laboratórne testy čistenia na vašich konkrétnych receptúrach na základe, ktorých sa navrhne najvhodnejší postup
  • Ponuka režimov čistenia v kombinácii so školením o hygienických postupoch a technikách
  • Kontinuálnosť a výkonnosť výrobného procesu
  • Menší počet odstávok z dôvodu čistenia
Back to Top