Výroba čistých chemikálií

Priemysel výroby čistých chemikálií je charakteristický širokou škálou špecifických hygienických požiadaviek a podmienený používaním množstva najrôznejších surovín nevyhnutných pre moderné výrobky. Spoločnosť Ecolab ponúka produkty a postupy, ktoré pomôžu optimalizovať proces čistenia smerom k vyššiemu výkonu a nákladovej efektivite. Uvedomujeme si stále se meniace ekonomické podmienky tohto priemyslu. Z tohto dôvodu sme vyvinuli prepracovaný systém podpory našich zákazníkov, ktorým pomáhame prejsť z čistiacich rozpúšťadiel na vodné čistiace roztoky. Poskytujeme špecifické hygienické odporúčania pre konkrétne výrobné procesy.

  • Skúsenosť s nahradzovaním čistiacich rozpúšťadiel ekologicky vhodnejšími alternatívami
  • Čistenie excipientov, ako sú polyakryláty a modifikované uhľohydráty, tuky a zahušťovadlá, odstraňovače pachov
  • Laboratórne testy čistenia na vašich konkrétnych receptúrach na základe, ktorých navrhneme najvhodnejší postup
  • Dôkladná znalosť odboru, nutná pre poskytovanie optimalizovaných čistiacich postupov, auditov CIP a riešení konkrétnych problémov
  • Školenia v postupoch a technikách hygieny
Back to Top