Výroba kozmetiky a toaletných potrieb

Výroba kozmetiky a toaletných potrieb je priemysel so širokou škálou špecifických hygienických požiadaviek, ktoré sú podmienené používaním celého radu najrôznejších surovín, potrebných pre moderné výrobky. Spoločnosť Ecolab ponúka produkty a postupy pre CIP, otvorené povrchy a doplnkové produkty a postupy, ktoré pomáhajú optimalizovať proces čistenia smerom k vyššiemu výkonu a nákladovej efektivite. Správne používanie týchto produktov je podporované školeniami v hygienických postupoch pre zamestnancov, auditmi CIP a diagnostikou, tvorbou plánov čistenia a riešeniami konkrétnych situácií. Výhody pre našich zákazníkov:

  • Skúsenosti s čistiacimi postupmi vyžadovanými v kozmetickom priemysle a pri výrobe toaletných potrieb
  • Expertná znalosť problematiky čistenia extrémne odolných nečistôt
  • Laboratórne testy čistenia na vašich konkrétnych receptúrach, podľa ktorých sa navrhne najlepší postup
  • Školenia v postupoch a technikách hygieny
  • Zabezpečenie čistoty zariadení v súlade s normami
  • Menší počet odstávok z dôvodu čistenia
Back to Top