Podniky spoločného stravovania

Každý deň pripravujete stovky alebo dokonca tisíce jedál. Vďaka skúsenostiam získaným počas niekoľkých desaťročí spolupráce s poskytovateľmi služieb v oblasti spoločného stravovania, spoločnosť Ecolab plne chápe význam, ktorý predstavuje bezpečnosť potravín, hygiena a čistota pre vašu každodennú činnosť. Efektivita vášho podnikania je trvale ovplyvňovaná mimoriadnym tlakom na znižovanie nákladov i prísne požiadavky hygienických predpisov. To znamená, že potrebujete partnera, ktorý je dokonale oboznámený s problémami, ktorým musíte čeliť.

Program 360° Ochrany, t.j. program všestrannej ochrany, je spoločnosťou Ecolab navrhnutý tak, aby podporoval vaše úsilie na znižovanie rizika prenosu nákazlivých ochorení potravinami a porušení príslušných predpisov, a to pri zachovaní hospodárnej výšky nákladov. Odborní poradcovia spoločnosti Ecolab v spolupráci s vami preskúmajú celý proces od príjmu nakupovaných potravinárskych surovín až po upratovanie kuchynských a stravovacích priestorov a predložia vám individuálne vypracovanú ponuku, ktorá bude vyhovovať vašim konkrétnym požiadavkám. Pri pravidelných návštevách budú dohliadať na to, aby váš personál bol trvale riadne vyškolený a oboznamovaný s najnovšími predpismi, a zabezpečovať bezproblémový priebeh všetkých postupov, ktorý bude v súlade s požiadavkami platných predpisov.

  • priaznivé náklady na systém riadenia hygieny
  • riešenia zabraňujúce vzniku nebezpečia prenosu nákazlivých  ochorení potravinami
  • dokonale čistý vzhľad skleneného a stolového riadu a príborov
  • vyškolený personál, ktorý je oboznámený s najnovšími hygienickými predpismi
Back to Top