Prevádzky rýchleho občerstvenia

Ponúkame viac než len produkty. Ponúkame riešenia. Tieto riešenia navrhujeme  na základe zistení vašich skutočných potrieb. Pri navrhovaní týchto riešení berieme do úvahy všetko, na čom vám záleží, to znamená najmä bezpečnosť vašich zamestnancov a hostí, spotrebu produktov, efektívne využitie prevádzkových nákladov a úspory mzdových prostriedkov. 

Prostredníctvom nášho produktového programu Kay sme získali postavenie vedúceho svetového dodávateľa čistiacich a sanitačných prostriedkov a poskytovateľa služieb pre odvetvie rýchleho občerstvenia. Bez ohľadu na to, či pôsobíte v jednej krajine alebo v stovkách krajín, dokážeme vám ponúknuť individuálne prispôsobené programy, ktoré vám pomôžu dosiahnuť najvyššie úrovne čistoty, hygieny a bezpečnosti potravín a maximálnu ochranu vašej značky.

V rámci výskumných a vývojových programov spoločnosti Ecolab, ktoré sú zamerané na vaše odvetvie, sa vašimi partnermi stávajú chemici, technici a mikrobiológovia. Výsledkom tejto spolupráce je naša schopnosť poskytovať vám  individuálne komplexné riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť a efektivitu vo vašich prevádzkach. Okrem toho je vám k dispozícii náš miestny tím odborných poradcov, ktorý vám bude poskytovať všetky služby potrebné k riešeniu vyskytnutých problémov, vrátane analýz povrchov materiálov a zariadení používaných v potravinárskych prevádzkach z hľadiska spôsobu a účinnosti čistenia.

Spoločne s našimi produktmi, ktorých zloženie je navrhnuté tak, aby nepoškodzovalo povrchy vybavenia a neškodilo vašim zamestnancom, dodávame vhodné dávkovače, ktorých konštrukcia zabezpečuje jednoduché a bezpečné používanie. Tým je možné minimalizovať množstvo odpadu a spotrebu vody, získať lepšiu kontrolu nad vydávanými porciami a znižovať náklady na prevádzku a údržbu.

Prosím vyberte požadovanú oblasť alebo nás kontaktujte priamo pomocou výberu 'Division QSR' v registri kontaktov.

Back to Top